Photograph - & HuaYuan Wang, Taipei, Taiwan
2013 - 2014